วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ง32297)

กุมภาพันธ์ 15, 2011 ใส่ความเห็น

ชื่อโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้จัดทำ นางสาวเพ็ญจิรางามสง่า

ครูผู้สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา

คำถามของโครงงาน 1.ทำไมต้องมีเศรษฐกิจพอเพียง 2.เศรษฐกิจพอเพียงทำขึ้นมาเพื่ออะไร 3.เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์อย่างไร

ที่มาของโครงงาน เป็นเรื่องที่หน้าสนใจเรื่องหนึ่งเพื่อให้ทุกคนใด้ศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนใด้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีประโยชน์อย่างไร

เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกผักโดยวิธีต่างๆ

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized

Hello world!

กรกฎาคม 19, 2010 1 ความเห็น

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

หมวดหมู่:Uncategorized